Resultaten voor "D"

Dienstverlening bij Archieven

Dienstverlening bij Archieven Bij ons komen verschillende onderwerpen aan bod die raken aan de dienstverlening van archieven: (digitale) klantenkunde, zichtbaarheid en vindbaarheid van archiefdiensten op internet, digitale toegankelijkheid, scannen op verzoek, zoekgedrag van gebruikers, usability...

Digitaal overbrengen in de praktijk - Handreiking

Handreiking Digitaal overbrengen in de praktijk Een overheidsorganisatie moet informatieobjecten die volgens een selectielijst blijvend te bewaren zijn, na een bepaalde periode overbrengen naar een archiefbewaarplaats. De nieuwe Archiefwet voorziet dat deze periode verkort wordt van twintig naar...

Digitaal vernietigen - handreiking

Handreiking Digitaal Vernietigen De handreiking Digitaal Vernietigen biedt inzicht in het proces van digitaal vernietigen en welke stappen daarbij horen. Het geeft praktische handvatten en draagt bij aan bewustwording in de eigen organisatie. Zie de website van het Nationaal Archief.

KIA Index

KIA Index

Zoek

Recent actief

Community manager KIA
Inge Baars
Violet
Florien Offergelt
Verwijderde gebruiker

Over deze groep

Deze index is een gebundeld overzicht van KIA-kennisgroepen, kennisinstrumenten- en producten, en relevante projecten. Deze index is er om jou te helpen navigeren in de wereld van informatie en archief.

  • status: publiek, formele
  • gestart op: 15 apr
  • 5 leden
  • 39 bijdragen