Digitaal vernietigen - handreiking

  • 26 jun
  • Community manager KIA
  • 35
Community manager KIA
KIA Index

Handreiking Digitaal Vernietigen

De handreiking Digitaal Vernietigen biedt inzicht in het proces van digitaal vernietigen en welke stappen daarbij horen. Het geeft praktische handvatten en draagt bij aan bewustwording in de eigen organisatie. Zie de website van het Nationaal Archief.