Standaardisatieraad Nationaal Archief

  • 22 apr
  • Community manager KIA
  • ·
  • Aangepast 4 jul
  • 93
  • Geert Leloup
Community manager KIA
KIA Index
  • Frank Smeets
  • Geert Leloup

De standaardisatieraad vertegenwoordigt de belangen van de gebruikers van de kennisproducten van het Nationaal Archief. Zoals normen, informatiebladen en handleidingen. Het overlegorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van centrale en decentrale archiefvormers en archiefinstellingen op directie- en/of CIO-niveau met ervaring in het primair proces. Voor een overzicht van de huidige leden en meer informatie over de rol en scope van de Standaardisatieraad: zie algemene pagina.

Kennisproducten Nationaal Archief
Kennisproducten zijn handreikingen en normen die uitleg en een generiek advies bevatten aan archiefvormers over een bepaald aspect van (digitale) archivering. Zoals e-mailarchivering of digitale vernietiging.

Een overzicht van alle gepubliceerde kennisproducten staat in de catalogus.
De handreikingen en normen die momenteel in ontwikkeling zijn of gepland zijn om te ontwikkelen zijn te vinden in de ontwikkelagenda kennisproducten.

Stukken standaardisatieraad