Digitaal overbrengen in de praktijk - Handreiking

  • 18 jun
  • Community manager KIA
  • ·
  • Aangepast 26 jun
  • 28
Community manager KIA
KIA Index

Handreiking Digitaal overbrengen in de praktijk

Een overheidsorganisatie moet informatieobjecten die volgens een selectielijst blijvend te bewaren zijn, na een bepaalde periode overbrengen naar een archiefbewaarplaats. De nieuwe Archiefwet voorziet dat deze periode verkort wordt van twintig naar tien jaar. Maar ook los van deze belangrijke ontwikkeling wordt digitaal overbrengen steeds meer de norm. Zie de website van het van het Nationaal Archief