Chatberichtarchivering

  • 20 jun
  • Community manager KIA
  • ·
  • Aangepast 26 jun
  • 41
Community manager KIA
KIA Index

Pilot Chatberichtarchivering

De Rijksoverheid wenst de archivering van chatberichten efficiënter en effectiever in te richten door inzet van technische voorzieningen die het mogelijk maken om de chatberichten van Rijksambtenaren (meer) geautomatiseerd, integraal, gebruiksvriendelijk en kwalitatief hoogwaardig in beheer te krijgen en vervolgens duurzaam toegankelijk te maken. Het project Voorziening Chatarchivering van RDDI ondersteunt daarbij.

Informatieblad archiveren chatberichten

Dit informatieblad geeft voorlichting over de archivering van chatberichten in berichtenapps. Het geeft een analyse van chatberichten als vorm van informatie en gaat in op zaken als wettelijke plichten, technische mogelijkheden en privacy. Verder geeft het keuzemogelijkheden die helpen bij het bepalen van een archiveringsstrategie. Zie de website van het Nationaal Archief.