Praktijkcasussen over informatie, archiveren en de AVG

  • 11 jun
  • Community manager KIA
  • 37
  • 1
Community manager KIA
KIA Index

Origineel bericht geschreven op 5 oktober 2022

DIRECT NAAR DE VIJFTIG PRAKTIJKCASUSSEN

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) leek het Kennisplatform Informatierecht goed om de archiefsector voor te bereiden op de aanstaande wijzigingen. We vonden daarbij de samenwerking met het Nationaal Archief en KVAN/BRAIN.

Voor veel organisaties was (en is) de stap die ze moeten zetten van de Wet bescherming persoonsgegevens naar de AVG een hele grote. Onze gedachten gingen daarom uit naar een training. De Erasmus Academie sprong wat dat betreft in kennis, bereidheid en enthousiasme met kop en schouders boven andere opleiders uit. Doordat de Erasmus Academie al jaren een opleiding Informatiemanagement verzorgt, heeft zij affiniteit met de archief- en informatiesector. Al vrij snel kwamen we tot een opleidingsprogramma van tweeënhalve dag. Aanvankelijk zijn we uitgegaan van een eenmalige, misschien nog eens te herhalen, Leergang Privacy; van WBP naar AVG maar door het grote succes hebben we deze tot viermaal toe georganiseerd. Dat succes danken we in grote mate aan de deskundigheid en het enthousiasme de docenten. Mr. dr. Kees van Noortwijk (Erasmus Universiteit) en prof. mr. Gerrit-Jan Zwenne (Universiteit van Leiden) waren afwisselend kerndocent. De andere docenten waren mr. dr. Tjeerd Schiphof (Universiteit van Amsterdam) mr. Noor Schreuder (Nationaal Archief), mr. Erik Kraai (Nationaal Archief), Peter Leechburch Auwers (VHIC), drs. Maartje van de Kamp (Nationaal Archief) en drs. Maaike Lulofs (Hogeschool van Amsterdam).

Met de leergang Privacy beoogden we niet alleen om de kennis van archiefprofessionals te vergroten, maar ook om een gezamenlijk handelingskader op te bouwen over de uitzonderingspositie voor de archieffunctie die in de AVG is opgenomen. Eigen expertise en praktijkervaring waren het uitgangspunt van de leergang. We vroegen de deelnemers dan ook om een praktijkcasus in te brengen. Zo konden de deelnemers de verkregen kennis uit de leergang direct toepassen in de praktijk. De geleerde lessen willen we graag delen met de hele archiefsector. Daarom is alle deelnemers gevraagd om hun eindopdrachten beschikbaar te stellen voor publicatie. Hieraan hebben 50 deelnemers gehoor gegeven. En dat heeft weer geleid tot deze Wiki.

Wat u in deze Wiki kunt vinden vormt de neerslag van de kennis van de individuele deelnemers en weerspiegelt hun kennis en inzichten. Iedere bijdrage is geschreven op persoonlijke titel. Inhoudelijk hebben we elk betoog gelaten zoals het is ingeleverd. De redactionele werkzaamheden hebben zich beperkt tot een controle op spelling en grammatica. Kromme en onvolledige zinnen zijn aangepast. Verwijzingen naar literatuur zijn opgenomen in het algemene overzicht waarmee deze wiki afsluit. De bundel geeft daarmee de stand van zaken weer van waar we op dit moment als archiefsector gezamenlijk staan. Met welke problemen we worstelen en aan welke oplossingen we werken.

Het Kennisplatform Informatierecht nodigt u van harte uit tot discussie en het delen van nieuwe inzichten en mogelijke oplossingen. Samen werken we op die manier hard aan verdere optimalisering van het werken met de Archiefwet en de AVG.