Open-Overheid.nl

  • 3 jun
  • Community manager KIA
  • 27
Community manager KIA
KIA Index

Open-overheid.nl is een website van het rijksbrede programma Open Overheid. De website ondersteunt rijksprofessionals die werken aan een open overheid, zoals programmamanagers, projectleiders, juristen, communicatieadviseurs en informatieprofessionals. Sommige informatie en tools zijn ook interessant voor collega’s van medeoverheden. En natuurlijk kun je ook op open-overheid.nl terecht als je benieuwd bent naar hoe de overheid werkt aan een open overheid.

Trefwoorden