Resultaten voor "O"

Omgevingswet, handreiking DUTO informatieketens

De handreiking 'Duurzame toegankelijkheid in de informatieketens van de Omgevingswet' is samen met een fact sheet in november 2021 beschikbaar gemaakt via het Informatieplatform Leefomgeving (IPLO) en wordt ook daar doorontwikkeld. Deze handreiking bevat een groot aantal verwijzingen naar bronnen...

Open-Overheid.nl

Open-overheid.nl is een website van het rijksbrede programma Open Overheid. De website ondersteunt rijksprofessionals die werken aan een open overheid, zoals programmamanagers, projectleiders, juristen, communicatieadviseurs en informatieprofessionals. Sommige informatie en tools zijn ook interes...

Over KIA

De Kenniscommunity Informatie en Archief, kortweg KIA is de ontmoetingsplaats voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief. De informatie- en archiefsector delen steeds meer een gemeenschappelijk vakgebied. Op deze site vind je kennisplatforms met uiteenlopende thema’s. Je kunt vragen s...

Overheidsinformatiemodel

Overheidsinformatiemodel Het Overheidsinformatiemodel brengt de werelden van archiveren en gegevensmanagement samen. Dit helpt de samenwerking tussen informatie- en dataprofessionals om elkaar te begrijpen en de gegevens en informatie duurzaam toegankelijk te maken en behouden. Zie de website va...

KIA Index

KIA Index

Zoek

Recent actief

Community manager KIA
Inge Baars
Violet
Florien Offergelt
Verwijderde gebruiker

Over deze groep

Deze index is een gebundeld overzicht van KIA-kennisgroepen, kennisinstrumenten- en producten, en relevante projecten. Deze index is er om jou te helpen navigeren in de wereld van informatie en archief.

  • status: publiek, formele
  • gestart op: 15 apr
  • 5 leden
  • 39 bijdragen