Resultaten voor "I"

Informatiecategorieën Woo

Informatiecategorieën Woo In de Wet Open Overheid (Woo) staan 17 informatiecategorieën die bestuursorganen op termijn actief openbaar moeten gaan maken. Het Programma Open Overheid en RDDI zijn bezig met het uitwerken van deze categorieën. We verduidelijken de definitie en/of ontwikkelen hulpmidd...

Informatiehuishouding Overheden

Informatiehuishouding Overheden Deze kenniscommunity richt zich op de informatiehuishouding bij overheidsorganisaties in de breedste zin. Zo denken we na over archivering by design, duurzame toegankelijkheid en andere actuele ontwikkelingen op het gebied van informatiebeheer. In 2023 verdiepen...

Informatierecht

Informatierecht | Kenniscomunity De kenniscommunity voor juridische vraagstukken. Dagelijks hebben we onder meer te maken met de Archiefwet, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Auteurswet, Wet Open Overheid en de Omgevingswet. De maatschappij verjuridiseert en ook archiveren wordt ...

KIA Index

KIA Index

Zoek

Recent actief

Community manager KIA
Inge Baars
Violet
Florien Offergelt
Verwijderde gebruiker

Over deze groep

Deze index is een gebundeld overzicht van KIA-kennisgroepen, kennisinstrumenten- en producten, en relevante projecten. Deze index is er om jou te helpen navigeren in de wereld van informatie en archief.

  • status: publiek, formele
  • gestart op: 15 apr
  • 5 leden
  • 39 bijdragen