Resultaten voor "S"

Standaardisatieraad Nationaal Archief

De standaardisatieraad vertegenwoordigt de belangen van de gebruikers van de kennisproducten van het Nationaal Archief. Zoals normen, informatiebladen en handleidingen. Het overlegorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van centrale en decentrale archiefvormers en archiefinstellingen op directie- e...

KIA Index

KIA Index

Zoek

Recent actief

Community manager KIA
Inge Baars
Violet
Florien Offergelt
Verwijderde gebruiker

Over deze groep

Deze index is een gebundeld overzicht van KIA-kennisgroepen, kennisinstrumenten- en producten, en relevante projecten. Deze index is er om jou te helpen navigeren in de wereld van informatie en archief.

  • status: publiek, formele
  • gestart op: 15 apr
  • 5 leden
  • 39 bijdragen