Informatierecht

  • 20 jun
  • Community manager KIA
  • 22
Community manager KIA
KIA Index

Informatierecht | Kenniscomunity

De kenniscommunity voor juridische vraagstukken. Dagelijks hebben we onder meer te maken met de Archiefwet, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Auteurswet, Wet Open Overheid en de Omgevingswet.

De maatschappij verjuridiseert en ook archiveren wordt steeds meer een juridische aangelegenheid. Het op juiste wijze verzamelen, bewerken, opslaan, selecteren, beheren en raadpleegbaar maken van informatie vraagt om stevige juridische kennis. Heb je hier belangstelling voor en wil je kennis delen, verzamelen, uitbreiden of vernieuwen? Word lid van deze groep!