Behoud fysieke documenten - kennisgroep

  • 20 jun
  • Community manager KIA
  • 35
  • Violet
Community manager KIA
KIA Index
  • Gordana Raickovic
  • Violet

Behoud fysieke documenten

Hoe conserveer je papier, boeken en fotografische materialen? Hoe beheers je het klimaat, hoe maak je het materiaal digitaliseringsklaar, hoe behandel je inktvraat en hoe richt je het depot in? In tijden van digitalisering is het belangrijk dat we oog blijven houden voor onze analoge informatiedragers. Want nog altijd is de hoeveelheid digitaal materiaal maar een fractie van de papieren archieven en collecties. De kennis van conservering die er is, willen we doorgeven. En nieuwe kennis willen we delen.