Educatie en Presentatie

  • 20 jun
  • Community manager KIA
  • 31
Community manager KIA
KIA Index

Educatie en Presentatie | Kenniscommunity

Doel van deze KIA kenniscommunity is het bevorderen van het belang van educatie en presentatie in archiefinstellingen en het vergroten van de kwaliteit daarvan, door middel van samenwerking, kennisdeling en professionalisering. Word ook lid en draag hier actief aan bij!