E-depot

  • 20 jun
  • Community manager KIA
  • 33
Community manager KIA
KIA Index

E-depot | Kenniscommunity

Wij delen ervaringen en kennis over digitaal verwerven, opslaan en ontsluiten in een e-depot. Digitale informatie is veranderlijk en kent vele vormen. Van digitale documenten tot e-mail, tweets, blogs, audiovisueel materiaal en websites. De grenzen tussen gebruik en archivering van digitale informatie verdwijnen bovendien. Daarnaast moet digitale overheidsinformatie duurzaam toegankelijk zijn.