Voorkeursformaten - Norm

  • 18 jun
  • Community manager KIA
  • ·
  • Aangepast 26 jun
  • 27
Community manager KIA
KIA Index

Norm Voorkeursformaten van het Nationaal Archief

Deze norm schrijft voor welke bestandsformaten op dit moment het meest geschikt zijn om digitale overheidsinformatie zo duurzaam toegankelijk mogelijk te bewaren. Deze bestandsformaten noemen we voorkeursformaten. De norm Voorkeursformaten is een landelijke norm, en geldt voor alle lagen van de overheid. Zie de website van het Nationaal Archief.