Preservation Digitaal Erfgoed

  • 20 jun
  • Community manager KIA
  • 20
Community manager KIA
KIA Index

Preservation Digitaal Erfgoed | Kenniscommunity

Digitale informatie duurzaam toegankelijk maken kent grote uitdagingen. Er is een groeiende variatie aan soorten informatie, gebruikte softwareformaten en informatiedragers. Maar techniek veroudert en raakt in onbruik. Daarnaast worden informatieobjecten complexer in vorm, structuur, samenhang en afhankelijkheid. Hoe zorgen we dat iedereen overheidsinformatie in de toekomst kan inzien en begrijpen? Preservation zorgt dat digitale informatie authentiek en bruikbaar blijft.