Zoekresultaten

 • Dit is blog 15 in de blogreeks over Green IT. Erfgoedorganisaties gebruiken al vele jaren AI om digitale collecties op nieuwe manieren toegankelijk en doorzoekbaar te maken. Zo willen ze ervoor zorgen dat meer mensen erfgoedschatten kunnen ontdekken, verkennen en gebruiken. In deze blog bekijken we hoe de erfgoedsector AI op dit moment al inzet. Ook bespreken we een paar voorbeeldprojecten. AI in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed Het benutten van kansen en mogelijkheden van nieuwe tec...

 • Ongemerkt kan jouw erfgoedwebsite een grote dataslurper zijn – en daardoor een bron van CO2-uitstoot. Als je nagaat hoeveel energie een zware webpagina per bezoek nodig heeft en je dat vermenigvuldigt met het aantal bezoekers, zie je meteen waarom duurzaamheid online zo belangrijk is. Ontdek hoe je dit kunt veranderen. Bijvoorbeeld door afbeeldingen kleiner te maken en over te stappen naar groene hosting. Deze en andere praktische handvatten vind je in de nieuwe gids ’42 tips om je erfgoedweb...

 • Dit is blog 14 in de blogreeks over Green IT. Sinds de introductie van Chat GPT eind 2021 is het gebruik van deze chatbot explosief gegroeid. Maar liefst 100 miljoen gebruikers registreerden zich in de eerste twee maanden na de lancering, wat een boost heeft gegeven aan het gebruik van kunstmatige intelligentie. Microsoft en Alfabet (het moederbedrijf van Google) volgden al snel met vergelijkbare chatbots: Bing Chat en Bard. Hoewel de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie grenzeloos li...

 • Dit is blog 13 in de blogreeks over Green IT. Meten is weten, zeker als het gaat om de CO2-uitstoot. Sinds eind jaren '90 zetten organisaties zich in voor een uniforme methode om hun voetafdruk in kaart te brengen. Dit maakt gegevens onderling vergelijkbaar en stimuleert het nemen van concrete stappen richting verbetering. Bij de inzet van groene software is het essentieel om te begrijpen hoe de inspanningen van jouw organisatie bijdragen aan een vermindering van het energieverbruik en de daa...

 • Dit is blog 12 in de blogreeks over Green IT. Wist je dat het overgrote deel van de CO2-voetafdruk van IT-apparatuur voortkomt uit de productiefase? Bij het meten van de impact van ICT is het daarom belangrijk om ook de productie van de hardware die je gebruikt mee te nemen. Denk hierbij aan de servers in het datacentrum, de laptop en mobiele telefoon waarmee je werkt, tot aan de bekabeling die de data moet transporteren. In de vorige twee blogs onderzochten we hoe software actief kan bijdra...

 • Dit is blog 11 in de blogreeks over Green IT. Hoewel het aandeel groene energie in Nederland stijgt, komt momentel slechts 40 procent van onze energie uit duurzame bronnen (1). Het grootste deel wordt nog steeds opgewekt door fossiele brandstoffen, oftewel ‘grijze stroom’. Groene energie is niet altijd in dezelfde mate beschikbaar en afhankelijk van de weersomstandigheden. Het derde principe van groene software richt zich op creatieve oplossingen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemm...

 • Dit is blog 10 in de blogreeks over Green IT. ​​Stel, je downloadt een nieuwe app en je batterij loopt plotseling veel sneller leeg. Oorzaak: slecht geprogrammeerde software. Dat is in het klein wat zich ook voordoet op grote schaal: in datacentra en het internet. Slecht geprogrammeerde of verkeerd gebruikte software draagt bij aan de CO2-voetafdruk van de ICT-sector. Hoe? Dat leggen we je in deze blogreeks over groene software uit. Deze blog is de eerste van dit nieuwe thema. Groene softwar...

 • Dit is blog 9 in de blogreeks over Green IT. De laatste innovatieve opslagtechniek die er veelbelovend uitziet, zeker voor digitaal erfgoed, is dataopslag in glas. Microsoft doet hier al enkele jaren onderzoek naar onder de naam project Silica. Onderzoekers gebruiken speciaal gefabriceerd glas om grote hoeveelheden data duurzaam en voor een lange periode op te slaan. In deze blog leggen we uit hoe dit in zijn werk gaat. (1) In 2019 begon project Silica als een experiment, oorspronkelijk bedoe...

 • Dit is blog 8 in de blogreeks over Green IT. Atomen, de allerkleinste deeltjes op aarde, kunnen een revolutie betekenen in dataopslag. Stel je voor: duizend keer meer informatie opslaan dan op huidige harde schijven. De hoge datadichtheid van atomen maakt het mogelijk de volledige iTunes-bibliotheek op te slaan op een apparaat ter grootte van een creditcard. In deze blog bespreken we hoe dit werkt en benoemen we de voor- en nadelen van deze opslagmethode. Magnetisme als basis en als uitdaging...

 • Dit is blog 7 in de blogreeks over Green IT. Wie de Archiefdagen 2023 van de KVAN bezocht, hoorde het fascinerende verhaal van onderzoeker Dina Zielinski over het opslaan van data in synthetisch DNA. Ook in haar TED-talk op YouTube (1) legt ze dit helder uit. Ondanks het vergevorderde onderzoek, zijn de kosten van het opslaan in DNA nog een struikelblok. Toch wordt verwacht dat deze technologie binnen vijf tot tien jaar commercieel beschikbaar zal zijn. Zo werkt het DNA zit in onze cellen als...

 • Dit is blog 6 in de blogreeks over Green IT. Overal ter wereld blijft de hoeveelheid opgeslagen data toenemen. Dit roept vragen op over hoe lang we met de bestaande opslagmethoden, zoals disks en tapes, al deze informatie kunnen blijven bewaren. Tegelijkertijd zoeken we naar manieren om het groeiende energieverbruik in de IT-sector te verminderen. In deze blog nemen we een kijkje in de onderzoekswereld, die soms wel wat weg heeft van een spannende sciencefictionfilm. Huidige opslag is oneindi...

 • Dit is blog 5 in de blogreeks over Green IT. Er wacht ons een data-explosie: in 2026 zal de hoeveelheid data mogelijk ruim 200 keer groter zijn dan de zandkorrels op alle stranden wereldwijd bij elkaar. Deze enorme hoeveelheid krijgt hoofdzakelijk een plaats in de cloud, wat resulteert in aanzienlijke CO2-uitstoot. Dit vooruitzicht baart het vakgebied van digitale preservering grote zorgen. In deze blog onderzoeken we de hypothetische CO2-impact als slechts 1 procent van deze data behouden zo...

 • Dit is blog 4 in de blogreeks over Green IT. In de vorige blogpost stond de expansie van digitale data centraal. Hierbij stelden we vast dat een aanzienlijk deel van deze data (ruim 80 procent) na creatie nooit meer wordt gebruikt. In deze blog werpen we een blik op de cloud, waar deze data doorgaans een plek krijgt. Ook verkennen we de ecologische impact van deze alomtegenwoordige opslagmethode op ons klimaat. Wolf in schaapskleren Hoewel een ‘wolk’ – of cloud – een onschuldig beeld oproept,...

 • Dit is blog 3 in de blogreeks over Green IT. Heb je ooit stilgestaan bij de immense hoeveelheid data die we wereldwijd elke minuut genereren? Sinds 2013 biedt de 'Data Never Sleeps Infographic' hierin inzicht. In 2022 hebben we bijvoorbeeld elke minuut 231,4 miljoen e-mails verstuurd, 66.000 foto's gedeeld op Instagram en 500 uur aan video geüpload op YouTube. Indrukwekkende getallen, vooral als je bedenkt dat al deze data op verschillende plaatsen terecht komt – en zelden wordt verwijderd.​​...

 • Dit is blog 2 in de blogreeks over Green IT. Deze blogpost vormt het tweede deel van een introductie over Green IT. In het eerste deel definieerden we Green IT en benadrukten we dat de ICT-sector een negatieve milieu-impact heeft door het hoge energieverbruik, het gebruik van niet-hernieuwbare bronnen en de aanzienlijke hoeveelheid elektronisch afval. Tegelijkertijd toonden we aan dat digitalisering positief kan bijdragen aan milieukwesties. In deze blogpost bespreken we de relatie tussen CO2...

 • Dit is blog 1 in de blogreeks over Green IT. Duurzaamheid in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) staat bij veel organisaties in Nederland hoog op de agenda. Veel inspanningen richten zich op energiebesparing en de klimaattransitie. We stappen over op elektrische auto’s, de fiets of het OV, gebruiken groene stroom, serveren uitsluitend vegetarische lunches, recyclen ons afval enzovoort. Maar wist je dat ook IT een aanzienlijke bijdrage levert aan milieuschade door het in...

 • Steeds meer erfgoedorganisaties werken mee aan de wereld van morgen. Van verduurzaming van het depot tot hergebruik van tentoonstellingsmaterialen. Maar ook digitaal liggen er kansen om de CO2-impact terug te brengen. Hoe? Daarover hoor je meer op het event Bewust bewaren: Groene revolutie in digitaal erfgoed, op 1 november in Breda (https://bit.ly/3Ptig4I). Tot dit event, hebben we iedere vrijdag een groene uitdaging voor je in petto. Ben jij er klaar voor? Tot morgen!