Toezicht

  • 20 jun
  • Community manager KIA
  • 19
Community manager KIA
KIA Index

Toezicht | Kenniscommunity

De kenniscommunity Toezicht is bedoeld voor het samen ontwikkelen en uitwisselen van kennis op het gebied van toezicht op informatie. Denk bijvoorbeeld aan uitleg over wet- en regelgeving, het delen van producten en het voeren van vakinhoudelijke discussies. Overheidsinformatie bevindt zich bijna overal: op netwerkschijven, in document management systemen, in vakapplicaties, e-mailboxen en archiefbewaarplaatsen. Toezicht op het beheer van die informatie is noodzakelijk, maar lijkt steeds lastiger te worden. Hoe kunnen wij het meest effectief toezicht houden? Welke hulpmiddelen kunnen wij daarbij gebruiken? En met wie kunnen wij samenwerken en samen optrekken?