Wet Open Overheid - kennisdossier

  • 20 jun
  • Community manager KIA
  • ·
  • Aangepast 26 jun
  • 58
Community manager KIA
KIA Index

Wet open overheid

Deze redactiegroep Wet Open Overheid is een verzamelen van alle nuttige, noodzakelijk en praktische informatie voor gemeenten en overheidsorganisaties. De collega's van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Grip op Informatie beheren dit kennisdossier.