Vervanging archiefbescheiden - handreiking

  • 26 jun
  • Community manager KIA
  • 37
  • 1
Community manager KIA
KIA Index

Handreiking vervanging archiefbescheiden

De handreiking vervanging archiefbescheiden geeft informatie over het vervangen van informatie op papier door digitale informatie. Zie de website van het Nationaal Archief