Toegang tot Data

  • 20 jun
  • Community manager KIA
  • 24
  • 1
Community manager KIA
KIA Index

Toegang tot Data | Kenniscommunity

Welke stappen zijn er in het publiceren van data? Hoe kun je als organisatie met jouw data deelnemen aan een semantisch netwerk? Met open toegang voor archieven wordt bedoeld: een open, digitale informatie-infrastructuur, met gebruik van open standaarden. Daarmee worden archieven en collecties beter toegankelijk voor verrijken, contextualiseren en presenteren. En het vergemakkelijkt het leggen van verbindingen tussen sectoren en het samenwerken in netwerken met als uiteindelijke doel: een toegankelijke en bruikbare Archiefcollectie NL.

Open en linked data zijn ook onderdeel van deze kenniscommunity.