Preservation Watch netwerkgroep

  • 20 jun
  • Community manager KIA
  • 26
Community manager KIA
KIA Index

Erfgoedcollecties zijn in toenemende mate digitaal en online beschikbaar. De digitale wereld is extreem dynamisch. Sommige ontwikkelingen bieden kansen om erfgoed nog beter houdbaar, bruikbaar en zichtbaar te maken. Andere ontwikkelingen zijn juist bedreigend of risicovol zoals de klimaatimpact van digitaal erfgoed. Of beiden, zoals AI

Om hier op in te spelen, is het belangrijk om zicht te hebben op die kansen en risico's. Dat vergt de inrichting van een functie die preservation watch genoemd wordt. En dat vraagt veel van een individuele erfgoedorganisatie of archiefdienst.

Preservation watch overstijgt het belang en de mogelijkheden van afzonderlijke instellingen. Daarom hebben enkele deelnemers in het Netwerk Digitaal Erfgoed zich verenigt in een netwerkgroep. De netwerkgroep Preservation Watch richt zich op het signaleren van met name technologische ontwikkelingen.

Belangrijke signalen en blogs door techwatchers worden in de groep Preservation Watch gepubliceerd. Wordt lid van de groep of volg deze om op te hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Ook is hier een overzicht te vinden van de blogs over mogelijke klimaatimpact van digitaal erfgoed.

Trefwoorden