Zoekresultaten

  • Dit is blog 15 in de blogreeks over Green IT. Erfgoedorganisaties gebruiken al vele jaren AI om digitale collecties op nieuwe manieren toegankelijk en doorzoekbaar te maken. Zo willen ze ervoor zorgen dat meer mensen erfgoedschatten kunnen ontdekken, verkennen en gebruiken. In deze blog bekijken we hoe de erfgoedsector AI op dit moment al inzet. Ook bespreken we een paar voorbeeldprojecten. AI in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed Het benutten van kansen en mogelijkheden van nieuwe tec...

  • Ongemerkt kan jouw erfgoedwebsite een grote dataslurper zijn – en daardoor een bron van CO2-uitstoot. Als je nagaat hoeveel energie een zware webpagina per bezoek nodig heeft en je dat vermenigvuldigt met het aantal bezoekers, zie je meteen waarom duurzaamheid online zo belangrijk is. Ontdek hoe je dit kunt veranderen. Bijvoorbeeld door afbeeldingen kleiner te maken en over te stappen naar groene hosting. Deze en andere praktische handvatten vind je in de nieuwe gids ’42 tips om je erfgoedweb...

  • Dit is blog 14 in de blogreeks over Green IT. Sinds de introductie van Chat GPT eind 2021 is het gebruik van deze chatbot explosief gegroeid. Maar liefst 100 miljoen gebruikers registreerden zich in de eerste twee maanden na de lancering, wat een boost heeft gegeven aan het gebruik van kunstmatige intelligentie. Microsoft en Alfabet (het moederbedrijf van Google) volgden al snel met vergelijkbare chatbots: Bing Chat en Bard. Hoewel de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie grenzeloos li...

  • Dit is blog 13 in de blogreeks over Green IT. Meten is weten, zeker als het gaat om de CO2-uitstoot. Sinds eind jaren '90 zetten organisaties zich in voor een uniforme methode om hun voetafdruk in kaart te brengen. Dit maakt gegevens onderling vergelijkbaar en stimuleert het nemen van concrete stappen richting verbetering. Bij de inzet van groene software is het essentieel om te begrijpen hoe de inspanningen van jouw organisatie bijdragen aan een vermindering van het energieverbruik en de daa...

  • Dit is blog 12 in de blogreeks over Green IT. Wist je dat het overgrote deel van de CO2-voetafdruk van IT-apparatuur voortkomt uit de productiefase? Bij het meten van de impact van ICT is het daarom belangrijk om ook de productie van de hardware die je gebruikt mee te nemen. Denk hierbij aan de servers in het datacentrum, de laptop en mobiele telefoon waarmee je werkt, tot aan de bekabeling die de data moet transporteren. In de vorige twee blogs onderzochten we hoe software actief kan bijdra...

  • Dit is blog 11 in de blogreeks over Green IT. Hoewel het aandeel groene energie in Nederland stijgt, komt momentel slechts 40 procent van onze energie uit duurzame bronnen (1). Het grootste deel wordt nog steeds opgewekt door fossiele brandstoffen, oftewel ‘grijze stroom’. Groene energie is niet altijd in dezelfde mate beschikbaar en afhankelijk van de weersomstandigheden. Het derde principe van groene software richt zich op creatieve oplossingen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemm...