• 10 jul
 • Eunice Vink
 • 6

Op woensdag 3 juli jl hebben we de Woo match gespeeld bij de gemeenten verbonden aan het Waterlands Archief, op de locatie van het Waterlands Archief. Donderdag 4 juli waren we te gast bij VWS. Leuk om de verschillende reacties te horen. De Woo match is ontworpen om in kaart te brengen, per categorie van de Woo (Wet open overheid), hoe het proces verloopt, met welke personen en met welke applicaties. Tijdens het eind van het spel krijg je inz...

Eunice Vink
Grip op Informatie
 • 3 jul
 • Desiree Groeneveld Bloemhof
 • 3
 • 72
 • 1

Het 'OAIS reference model' (Open Archival Information System) is een referentiemodel voor archiefsystemen voor (digitale) informatie. Deze ISO-standaard brengt verantwoordelijkheden, informatiemodellen en functies in kaart voor het duurzaam archiveren en beschikbaar stellen van informatie. Het vormt de maatstaf voor veel e-depots. Remco van Veenendaal (Preservation officer bij het Nationaal Archief) en Petra Dreiskämper (expert digitale duurza...

Desiree Groeneveld Bloemhof
Grip op Informatie
 • 3 jul
 • Desiree Groeneveld Bloemhof
 • 1
 • 39
 • 1

Kees Duijvelaar neemt u mee in de ontwikkeling van typekamers en 'automatisering en informatieverwerking' naar een digitale overheid. Hij sluit af met zijn balans en adviezen aan het nieuwe kabinet. Kees Duijvelaar is de afgelopen 50 jaren in verschillende rollen betrokken geweest in de ontwikkeling van een digitale overheid. Hij heeft als beleidsmedewerker gewerkt bij de VNG, is meer dan 25 jaar redactielid geweest bij Od en politiek actief g...

Desiree Groeneveld Bloemhof
Grip op Informatie
 • 3 jul
 • Desiree Groeneveld Bloemhof
 • 15
 • 1

Het DUTO-raamwerk is een concreet hulpmiddel voor het inrichten van duurzame toegankelijkheid in de informatiesystemen van de overheid. Hiermee kun je binnen je gemeente het gesprek aangaan over dit onderwerp. En concreet passende maatregelen treffen om overheidsinformatie duurzaam toegankelijk te maken. Tijdens dit webinar praten Vincent Post (Senior adviseur kennisontwikkeling van het Nationaal Archief) en Jeroen van Oss (Adviseur informatie...

Desiree Groeneveld Bloemhof
Grip op Informatie
 • 3 jul
 • Desiree Groeneveld Bloemhof
 • 1
 • 34
 • 1

De Digital Decade vormt de basis voor de digitale transformatie van Europa. De Europese doelstellingen die een directe impact hebben op de uitvoering van gemeente. Het kompas wordt ondersteund met een groot pakket aan wetgeving via het digital rulebook wat, naar verwachting, vanaf 2026 van kracht zal zijn. In het webinar neemt Jonas Onland (Programmaleider Digital Decade bij de VNG) u mee door de ontwikkelingen en op welke manier u mee kan doe...

Desiree Groeneveld Bloemhof
Grip op Informatie
 • 3 jul
 • Desiree Groeneveld Bloemhof
 • 2
 • 39

Webinar Groundhog Day - 35 jaar digitale informatiehuishouding bij de overheid Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) heeft onderzoek gedaan naar terugkerende patronen die het op orde brengen van de digitale informatiehuishouding steeds belemmeren. Het doorbreken van deze patronen is noodzakelijk om de digitale informatiehuishouding op orde te brengen en deze te laten werken in het belang van de organisatie zelf én de s...

Desiree Groeneveld Bloemhof
Grip op Informatie
 • 3 jul
 • Desiree Groeneveld Bloemhof
 • 1
 • 41

De VNG ontwierp (hiertoe gemachtigd door alle leden) de selectielijst voor archiefbescheiden, waartoe gemeenten en intergemeentelijke organen verplicht zijn volgens artikel 5 van de Archiefwet 1995. Dit met inzet van de Adviescommissie Archieven, die in dezen als Strategisch Informatieoverleg optreedt. In 2023 heeft een evaluatie plaats gevonden van de selectielijst. Bij de evaluatie stond de vraag centraal of de opzet van de selectielijst deu...

Desiree Groeneveld Bloemhof
Grip op Informatie
 • 3 jul
 • Desiree Groeneveld Bloemhof
 • 1
 • 30

Gemeentelijke financiën zijn complex en daardoor is het lastig voor raadsleden en wethouders om plannen en beleid goed financieel onder controle te hebben. Hoe kun je dat nou beter doen? Danielle Rijnders van de griffie van de gemeente Utrecht vertelt over hun methode om begrotingen en jaarstukken beter inzichtelijk te maken. Tim Vos-Goedhart (Senior projectleider) van de Open State Foundation vertelt over de mogelijkheden om detaildata te del...

Desiree Groeneveld Bloemhof
Grip op Informatie
 • 3 jul
 • Desiree Groeneveld Bloemhof
 • 3
 • 50
 • 1

Binnen de KVAN (Koninklijke vereniging archiefsector Nederland) is eind 2023 een werkgroep gestart om na te denken over de toekomstige rol en positie van het archieftoezicht. Zo wordt o.a. nagedacht over de rol en organisatie van het toezicht, welke hulpmiddelen er nodig zijn en hoe het toezicht meer effect kan hebben. Bert de Vries (Directeur stadsarchief Amsterdam en voorzitter van KVAN) verzorgt tijdens ​met dit webinar een inleiding over h...

Desiree Groeneveld Bloemhof
Grip op Informatie
 • 3 jul
 • Desiree Groeneveld Bloemhof
 • 1
 • 28
 • 1

KVAN heeft een white paper geschreven over het E-depot als NUTS voorziening. Het idee is hierbij: als je vroegtijdig je archief in een E-depot plaatst is het digitaal en duurzaam toegankelijk en kunnen regionale en stadsarchieven dienen als baliefunctie naar inwoners, bedrijven en onderzoekers. KVAN heeft de faciliteiten er al voor dus waarom zou je het jezelf als gemeente of gemeenschappelijke regeling niet makkelijk maken? Niet alle archiefd...

Desiree Groeneveld Bloemhof
Grip op Informatie
 • 3 jul
 • Desiree Groeneveld Bloemhof
 • 1
 • 54

Hoe kunnen leermiddelen bijdragen aan meer kennis over open overheid, archivarissen en digitalisering? In 2021 is de VNG een pilot gestart met de leermiddelenomgeving van RADIO (RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid). Sinds 1 januari 2024 kunnen alle overheidsmedewerkers bij deze omgeving. Maar wat wordt daar nu aangeboden? Janet Yuen en Ronald van den Hoogen (beiden van RADIO) vertellen tijdens dit webinar hierover maa...

Desiree Groeneveld Bloemhof
Grip op Informatie
 • 2 jul
 • Desiree Groeneveld Bloemhof
 • 1
 • 41

De Wet open overheid (hierna Woo) is per 1 mei 2022 ingegaan. Het project Grip op Informatie heeft eerder een Implementatieplan Actief Openbaren gedeeld. We merken echter dat organisaties willen weten wat ze kunnen gaan doen. De Woo kent een aantal wettelijke vereisten waar u mee aan de slag moet. In dit factsheet wordt zowel schematisch als in tekst uitgelegd welke activiteiten door gemeenten (al) ontplooid kunnen/moeten worden.

Desiree Groeneveld Bloemhof
Grip op Informatie
 • 2 jul
 • Desiree Groeneveld Bloemhof
 • 6
 • 308
 • 1

De VNG heeft samen een tiental gemeenten, gewerkt aan een praktisch document voor het gebruik van Microsoft 365. Met dit document vol verschillende scenario's en praktische tips, ondersteunt de VNG gemeenten bij de (her)inrichting van Teams. Bij dit document horen 5 losse bijlagen: Bijlage 4 - Gemeente Noordwijk: Beleid en inrichting Teams. Bijlage 5 - Gemeente Noordwijk: Directievoorstel instemmen met het 'Beleid en inrichting Teams'. Bijlage...

Desiree Groeneveld Bloemhof
Grip op Informatie
 • 2 jul
 • Desiree Groeneveld Bloemhof
 • 1
 • 85

Deze handreiking biedt handvatten om op pragmatische en gestructureerde wijze het informatiebeheer binnen overheidsorganisaties te verbeteren. Het beschrijft een methodiek, gebaseerd op de PDCA-cyclus, om dit op gestructureerde wijze aan te pakken. Het is een doorontwikkeling van de in 2016 verschenen handreiking waar vanuit de praktijk enkele belangrijke verbeterpunten werden geformuleerd: Meer redeneren vanuit de uitvoerende werkzaamheden...

Desiree Groeneveld Bloemhof
Grip op Informatie
 • 2 jul
 • Desiree Groeneveld Bloemhof
 • 1
 • 54
 • 1

Dit concept implementatieplan ondersteunt organisaties bij het implementeren van de Wet open overheid (Woo). Het implementatieplan bevat informatie en middelen die men los van organisatie en/of grootte van een gemeente kan inzetten. Het is geschreven in de vorm van een stappenplan. Omdat de Wet open overheid (Woo) veel processen in de organisatie raakt is het belangrijk te starten met een goede voorbereiding. Een organisatie inventariseert wat...

Desiree Groeneveld Bloemhof
Grip op Informatie
 • 2 jul
 • Desiree Groeneveld Bloemhof
 • 1
 • 27

Aan het woord komen medewerkers van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, een onafhankelijk adviescollege van maximaal 5 leden, dat de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd adviseert over de openbaarmaking van overheidsinformatie en de informatiehuishouding van de overheid. Daarnaast heeft het Adviescollege een bemiddelingstaak bij klachten van journalisten en wetenschappers over hoe bestuursorganen omgaan met Woo...

Desiree Groeneveld Bloemhof
Grip op Informatie
 • 2 jul
 • Desiree Groeneveld Bloemhof
 • 1
 • 45

Data is niet meer weg te denken. We hadden als gemeenten altijd al veel gegevens, maar de laatste jaren, met de toenemende technische mogelijkheden gaat het wel heel snel. Met analyse technologie kan deze data waardevolle inzichten bieden. Zo kunnen organisaties ook betere beslissingen nemen. Maar hoe richt u een dataplatform in? En hoe krijgt u grip op wat er met de data gebeurt, hoe bepaalt u de kwaliteit van de output? Hoe beheert u de gege...

Desiree Groeneveld Bloemhof
Grip op Informatie

Grip op Informatie

Grip op Informatie

Zoek

Recent actief

Michiel Nederlof
Grip op Informatie VNG
Eunice Vink
Annette Leusink
monique witter
Annelies Kolijn
Stefan Schrier
Robert van Bremen
Tanja Snip-Arends
Bart den Dulk
Jeroen Kwakkel
Adriaan Mol

Over deze groep

In het programma Grip op Informatie werkt de VNG samen met gemeenten aan concrete oplossingen op drie thema’s: Informatiehuishouding op orde, Actief openbaar maken en Duurzame toegankelijkheid. Een stevige grip op informatie biedt gemeenten kansen op het gebied van transparantie, efficiency, innovatie en dienstverlening. Maar ook op het gebied van datagedreven werken en in de contacten met inwoners en ondernemers.

 • status: publiek, formele
 • gestart op: 11 apr
 • 6 leden
 • 63 bijdragen